kph-logo

Beste deelnemers van KrachtigPlus Houten noordoost,

Na de enthousiaste startbijeenkomsten in het gemeentehuis op 4 april en de koppelmiddag op 19 april in de Meerkoet zijn veel activiteiten gestart.
Om elkaar weer te ontmoeten, goede ideeën en ervaringen uit te wisselen en om nieuwe contacten te leggen, organiseren we een Zomer-Bruisbijeenkomst op maandagmiddag 4 juli.
Het programma is nog even een verrassing, maar zet deze datum alvast in je agenda en meld je aan graag vóór 17 juni. Na 22 juni ontvang je dan het definitieve programma.
Aanmelden voor de bruisbijeenkomst kan met het aanmeldformulier op de website voor de Bruisbijeenkomst Ho uten noordoost.
We kijken er naar uit jullie weer te ontmoeten!

Tot ziens op 4 juli,

Kerngroep KrachtigPlus Houten

Email Marketing Powered by MailPoet